δ?
Englishman's Concordance
δ? (de) — 2786 Occurrences

Matthew 1:2 Conj
GRK: ?σα?κ ?σα?κ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Isaac; and Isaac begat
INT: Issac Isaac moreover was father of

Matthew 1:2 Conj
GRK: ?ακ?β ?ακ?β δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Jacob; and Jacob begat
INT: Jacob Jacob moreover was father of

Matthew 1:3 Conj
GRK: ?ο?δα? δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: And Judas begat
INT: Judah moreover was father of

Matthew 1:3 Conj
GRK: Θ?μαρ Φαρ?? δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: of Thamar; and Phares begat
INT: Tamar Perez moreover was father of

Matthew 1:3 Conj
GRK: ?σρ?μ ?σρ?μ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Esrom; and Esrom begat
INT: Hezron Hezron moreover was father of

Matthew 1:4 Conj
GRK: ?ρ?μ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: And Aram begat
INT: Ram moreover was father of

Matthew 1:4 Conj
GRK: ?μιναδ?β ?μιναδ?β δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Aminadab; and Aminadab begat
INT: Amminadab Amminadab moreover was father of

Matthew 1:4 Conj
GRK: Ναασσ?ν Ναασσ?ν δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Naasson; and Naasson begat
INT: Nahshon Nahshon moreover was father of

Matthew 1:5 Conj
GRK: Σαλμ?ν δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: And Salmon begat
INT: Salmon moreover was father of

Matthew 1:5 Conj
GRK: ?αχ?β Βο?? δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: of Rachab; and Booz begat
INT: Rahab Boaz moreover was father of

Matthew 1:5 Conj
GRK: ?ο?θ ?ωβ?δ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: of Ruth; and Obed begat
INT: Ruth Obed moreover was father of

Matthew 1:6 Conj
GRK: ?εσσα? δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: And Jesse begat
INT: Jesse moreover was father of

Matthew 1:6 Conj
GRK: βασιλ?α Δαυ?δ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: David the king; and David the king
INT: king David moreover was father of

Matthew 1:7 Conj
GRK: Σολομ?ν δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: And Solomon begat
INT: Solomon moreover was father of

Matthew 1:7 Conj
GRK: ?οβο?μ ?οβο?μ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Roboam; and Roboam begat
INT: Rehoboam Rehoboam moreover was father of

Matthew 1:7 Conj
GRK: ?βι? ?βι? δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Abia; and Abia begat
INT: Abijah Abijah moreover was father of

Matthew 1:8 Conj
GRK: ?σ?φ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: And Asa begat
INT: Asa moreover was father of

Matthew 1:8 Conj
GRK: ?ωσαφ?τ ?ωσαφ?τ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Josaphat; and Josaphat begat
INT: Jehoshaphat Jehoshaphat moreover was father of

Matthew 1:8 Conj
GRK: ?ωρ?μ ?ωρ?μ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Joram; and Joram begat
INT: Joram Joram moreover was father of

Matthew 1:9 Conj
GRK: ?ζ?α? δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: And Ozias begat
INT: Uzziah moreover was father of

Matthew 1:9 Conj
GRK: ?ωαθ?μ ?ωαθ?μ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Joatham; and Joatham begat
INT: Jotham Jotham moreover was father of

Matthew 1:9 Conj
GRK: ?χ?ζ ?χ?ζ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Achaz; and Achaz begat
INT: Ahaz Ahaz moreover was father of

Matthew 1:10 Conj
GRK: ?ζεκ?α? δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: And Ezekias begat
INT: Hezekiah moreover was father of

Matthew 1:10 Conj
GRK: Μανασσ? Μανασσ?? δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Manasses; and Manasses begat
INT: Manasseh Manasseh moreover was father of

Matthew 1:10 Conj
GRK: ?μ?? ?μ?? δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Amon; and Amon begat
INT: Amos Amos moreover was father of

Matthew 1:11 Conj
GRK: ?ωσ?α? δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: And Josias begat
INT: Josiah moreover was father of

Matthew 1:12 Conj
GRK: Μετ? δ? τ?ν μετοικεσ?αν
KJV: And after they were brought
INT: After moreover the deportation

Matthew 1:12 Conj
GRK: Σαλαθι?λ Σαλαθι?λ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Salathiel; and Salathiel begat
INT: Shealtiel Shealtiel moreover was father of

Matthew 1:13 Conj
GRK: Ζοροβ?βελ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: And Zorobabel begat
INT: Zerubbabel moreover was father of

Matthew 1:13 Conj
GRK: ?βιο?δ ?βιο?δ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Abiud; and Abiud begat
INT: Abiud Abiud moreover was father of

Matthew 1:13 Conj
GRK: ?λιακ?μ ?λιακ?μ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Eliakim; and Eliakim begat
INT: Eliakim Eliakim moreover was father of

Matthew 1:14 Conj
GRK: ?ζ?ρ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: And Azor begat
INT: Azor moreover was father of

Matthew 1:14 Conj
GRK: Σαδ?κ Σαδ?κ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Sadoc; and Sadoc begat
INT: Zadok Zadok moreover was father of

Matthew 1:14 Conj
GRK: ?χ?μ ?χ?μ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Achim; and Achim begat
INT: Achim Achim moreover was father of

Matthew 1:15 Conj
GRK: ?λιο?δ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: And Eliud begat
INT: Eliud moreover was father of

Matthew 1:15 Conj
GRK: ?λε?ζαρ ?λε?ζαρ δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Eleazar; and Eleazar begat
INT: Eleazar Eleazar moreover was father of

Matthew 1:15 Conj
GRK: Ματθ?ν Ματθ?ν δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: begat Matthan; and Matthan begat
INT: Matthan Matthan moreover was father of

Matthew 1:16 Conj
GRK: ?ακ?β δ? ?γ?ννησεν τ?ν
KJV: And Jacob begat
INT: Jacob moreover was father of

Matthew 1:18 Conj
GRK: ΤΟΥ ΔΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
NAS: Now the birth of Jesus
KJV: Now the birth of Jesus
INT: now of Jesus Christ

Matthew 1:19 Conj
GRK: ?ωσ?φ δ? ? ?ν?ρ
KJV: Then Joseph her
INT: Joseph moreover the husband

Matthew 1:20 Conj
GRK: Τα?τα δ? α?το? ?νθυμηθ?ντο?
KJV: But while he thought on
INT: These things moreover of him having pondered

Matthew 1:21 Conj
GRK: τ?ξεται δ? υ??ν κα?
KJV: And she shall bring forth a son,
INT: she will bear moreover a son and

Matthew 1:22 Conj
GRK: Το?το δ? ?λον γ?γονεν
NAS: Now all this
KJV: Now all this
INT: this moreover all came to pass

Matthew 1:24 Conj
GRK: ?γερθε?? δ? ? ?ωσ?φ
KJV: Then Joseph being raised
INT: having been awoken moreover Joseph

Matthew 2:1 Conj
GRK: Το? δ? ?ησο? γεννηθ?ντο?
NAS: Now after Jesus was born
KJV: Now when Jesus was born
INT: moreover Jesus having been born

Matthew 2:3 Conj
GRK: ?κο?σα? δ? ? βασιλε??
KJV: When Herod the king
INT: Having heard moreover the king

Matthew 2:5 Conj
GRK: ο? δ? ε?παν α?τ?
KJV: And they said unto him,
INT: moreover they said to him

Matthew 2:8 Conj
GRK: παιδ?ου ?π?ν δ? ε?ρητε ?παγγε?λατ?
KJV: the young child; and when
INT: child when moreover you shall have found [him] bring word back

Matthew 2:9 Conj
GRK: ο? δ? ?κο?σαντε? το?
NAS: After hearing the king,
KJV: When they had heard the king,
INT: moreover having heard the

Matthew 2:10 Conj
GRK: ?δ?ντε? δ? τ?ν ?στ?ρα
KJV: When they saw the star,
INT: having seen moreover the star

Matthew 2:13 Conj
GRK: ?ναχωρησ?ντων δ? α?τ?ν ?δο?
NAS: Now when they had gone, behold,
KJV: And when they were departed,
INT: having withdrawn moreover they behold

Matthew 2:14 Conj
GRK: ? δ? ?γερθε?? παρ?λαβεν
NAS: So Joseph got up and took
KJV: When he arose, he took
INT: moreover he having risen took with [him]

Matthew 2:19 Conj
GRK: Τελευτ?σαντο? δ? το? ?ρ?δου
KJV: But when Herod was dead,
INT: having died moreover Herod

Matthew 2:21 Conj
GRK: ? δ? ?γερθε?? παρ?λαβεν
NAS: So Joseph got up, took
KJV: And he arose, and took
INT: moreover he having risen took with [him]

Matthew 2:22 Conj
GRK: ?κο?σα? δ? ?τι ?ρχ?λαο?
NAS: there. Then after being warned
KJV: But when he heard that
INT: Having heard moreover that Archelaus

Matthew 2:22 Conj
GRK: ?πελθε?ν χρηματισθε?? δ? κατ' ?ναρ
KJV: thither: notwithstanding, being warned of God
INT: to go having been divinely warned moreover in a dream

Matthew 3:1 Conj
GRK: ΕΝ ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ
NAS: Now in those days
INT: in moreover the days

Matthew 3:4 Conj
GRK: Α?τ?? δ? ? ?ω?ννη?
NAS: Now John himself
KJV: And the same John
INT: himself moreover John

Matthew 3:4 Conj
GRK: α?το? ? δ? τροφ? ?ν
KJV: his loins; and his meat
INT: of him and [the] food was

Matthew 3:7 Conj
GRK: ?δ?ν δ? πολλο?? τ?ν
KJV: But when he saw many
INT: having seen moreover many of the

Matthew 3:10 Conj
GRK: ?δη δ? ? ?ξ?νη
KJV: And now also
INT: already moreover the axe

Matthew 3:11 Conj
GRK: μετ?νοιαν ? δ? ?π?σω μου
KJV: repentance: but he that cometh
INT: repentance moreover after me

Matthew 3:12 Conj
GRK: ?ποθ?κην τ? δ? ?χυρον κατακα?σει
KJV: the garner; but he will burn up
INT: barn and [the] chaff he will burn up

Matthew 3:14 Conj
GRK: ? δ? ?ω?ννη? διεκ?λυεν
KJV: But John forbad
INT: moreover John was hindering

Matthew 3:15 Conj
GRK: ?ποκριθε?? δ? ? ?ησο??
KJV: And Jesus answering
INT: having answered moreover Jesus

Matthew 3:16 Conj
GRK: βαπτισθε?? δ? ? ?ησο??
INT: having been baptized moreover Jesus

Matthew 4:4 Conj
GRK: ? δ? ?ποκριθε?? ε?πεν
KJV: But he answered and said,
INT: moreover having answered he said

Matthew 4:12 Conj
GRK: ?κο?σα? δ? ?τι ?ω?ννη?
NAS: Now when Jesus heard that John
KJV: Now when Jesus had heard
INT: having heard moreover that John

Matthew 4:18 Conj
GRK: Περιπατ?ν δ? παρ? τ?ν
KJV: And Jesus, walking
INT: walking moreover by the

Matthew 4:20 Conj
GRK: ο? δ? ε?θ?ω? ?φ?ντε?
KJV: And they straightway left
INT: moreover immediately having left

Matthew 4:22 Conj
GRK: ο? δ? ε?θ?ω? ?φ?ντε?
KJV: And they immediately left
INT: moreover immediately having left

Matthew 5:1 Conj
GRK: ?δ?ν δ? το?? ?χλου?
KJV: And seeing the multitudes,
INT: having seen moreover the crowds

Matthew 5:13 Conj
GRK: γ?? ??ν δ? τ? ?λα?
KJV: the salt of the earth: but if the salt
INT: earth if however the salt

Matthew 5:22 Conj
GRK: ?γ? δ? λ?γω ?μ?ν
KJV: But I say
INT: I moreover say to you

Matthew 5:28 Conj
GRK: ?γ? δ? λ?γω ?μ?ν
KJV: But I say
INT: I moreover say to you

Matthew 5:29 Conj
GRK: ε? δ? ? ?φθαλμ??
KJV: And if thy
INT: if moreover the eye

Matthew 5:31 Conj
GRK: ?ρρ?θη δ? ?? ?ν
INT: It was said moreover whoever anyhow

Matthew 5:32 Conj
GRK: ?γ? δ? λ?γω ?μ?ν
KJV: But I say
INT: I moreover say to you

Matthew 5:33 Conj
GRK: ?πιορκ?σει? ?ποδ?σει? δ? τ? κυρ??
KJV: forswear thyself, but shalt perform
INT: You will swear falsely you will keep moreover to the Lord

Matthew 5:34 Conj
GRK: ?γ? δ? λ?γω ?μ?ν
KJV: But I say
INT: I moreover say to you

Matthew 5:37 Conj
GRK: ?στω δ? ? λ?γο?
KJV: But let your
INT: let it be moreover the statement

Matthew 5:37 Conj
GRK: ο? τ? δ? περισσ?ν το?των
KJV: nay: for whatsoever is more
INT: no [anything] moreover more than these

Matthew 5:39 Conj
GRK: ?γ? δ? λ?γω ?μ?ν
KJV: But I say
INT: I moreover say to you

Matthew 5:44 Conj
GRK: ?γ? δ? λ?γω ?μ?ν
KJV: But I say
INT: I moreover say to you

Matthew 6:1 Conj
GRK: Προσ?χετε δ? τ?ν δικαιοσ?νην
INT: Beware moreover the righteousness

Matthew 6:1 Conj
GRK: α?το?? ε? δ? μ?|γε μισθ?ν
INT: by them if moreover lest reward

Matthew 6:3 Conj
GRK: σο? δ? ποιο?ντο? ?λεημοσ?νην
KJV: But when thou doest
INT: you moreover when you do give to the needy

Matthew 6:6 Conj
GRK: σ? δ? ?ταν προσε?χ?
KJV: But thou, when
INT: you moreover when you pray

Matthew 6:7 Conj
GRK: Προσευχ?μενοι δ? μ? βατταλογ?σητε
KJV: But when ye pray, use
INT: praying moreover not do use vain repetitions

Matthew 6:15 Conj
GRK: ??ν δ? μ? ?φ?τε
KJV: But if ye forgive
INT: if moreover not you forgive

Matthew 6:16 Conj
GRK: ?ταν δ? νηστε?ητε μ?
KJV: Moreover when ye fast,
INT: whenever moreover you fast not

Matthew 6:17 Conj
GRK: σ? δ? νηστε?ων ?λειψα?
KJV: But thou, when thou fastest,
INT: you moreover fasting anoint

Matthew 6:20 Conj
GRK: θησαυρ?ζετε δ? ?μ?ν θησαυρο??
KJV: But lay up for yourselves
INT: store up however for youselves treasures

Matthew 6:23 Conj
GRK: ??ν δ? ? ?φθαλμ??
KJV: But if thine
INT: if however the eye

Matthew 6:27 Conj
GRK: τ?? δ? ?ξ ?μ?ν
INT: who moreover out of you

Matthew 6:29 Conj
GRK: λ?γω δ? ?μ?ν ?τι
NAS: yet I say to you that not even
KJV: And yet I say unto you,
INT: I say moreover to you that

Matthew 6:30 Conj
GRK: ε? δ? τ?ν χ?ρτον
KJV: Wherefore, if God
INT: if moreover the grass

Matthew 6:33 Conj
GRK: ζητε?τε δ? πρ?τον τ?ν
KJV: But seek ye first
INT: seek you however first the

Matthew 7:3 Conj
GRK: τ? δ? βλ?πει? τ?
KJV: And why beholdest
INT: why moreover look you on the

Matthew 7:3 Conj
GRK: σου τ?ν δ? ?ν τ?
KJV: brother's eye, but considerest not
INT: of you and [the] in

Matthew 7:15 Conj
GRK: προβ?των ?σωθεν δ? ε?σιν λ?κοι
KJV: clothing, but inwardly
INT: of sheep inwardly moreover they are wolves

Matthew 7:17 Conj
GRK: ποιε? τ? δ? σαπρ?ν δ?νδρον
KJV: good fruit; but a corrupt tree
INT: produces and [the] bad tree

Matthew 8:1 Conj
GRK: Καταβ?ντο? δ? α?το? ?π?
KJV: When he was come down
INT: having come down moreover he from

Matthew 8:5 Conj
GRK: Ε?σελθ?ντο? δ? α?το? ε??
KJV: And when Jesus
INT: having entered moreover he into

Matthew 8:10 Conj
GRK: ?κο?σα? δ? ? ?ησο??
NAS: Now when Jesus heard
KJV: When Jesus heard
INT: having heard moreover Jesus

Matthew 8:11 Conj
GRK: λ?γω δ? ?μ?ν ?τι
KJV: And I say unto you,
INT: I say moreover to you that

Matthew 8:12 Conj
GRK: ο? δ? υ?ο? τ??
KJV: But the children of the kingdom
INT: moreover sons of the

Matthew 8:16 Conj
GRK: ?ψ?α? δ? γενομ?νη? προσ?νεγκαν
KJV: When the even was come,
INT: evening moreover having come they brought

Matthew 8:18 Conj
GRK: ?δ?ν δ? ? ?ησο??
NAS: Now when Jesus saw
KJV: Now when Jesus saw
INT: having seen moreover Jesus

Matthew 8:20 Conj
GRK: κατασκην?σει? ? δ? υ??? το?
KJV: [have] nests; but the Son
INT: nests and [the] Son

Matthew 8:21 Conj
GRK: ?τερο? δ? τ?ν μαθητ?ν
KJV: And another of his
INT: Another moreover of the disciples

Matthew 8:22 Conj
GRK: ? δ? ?ησο?? λ?γει
KJV: But Jesus said
INT: moreover Jesus said

Matthew 8:24 Conj
GRK: κυμ?των α?τ?? δ? ?κ?θευδεν
KJV: with the waves: but he was asleep.
INT: waves he himself however was sleeping

Matthew 8:27 Conj
GRK: Ο? δ? ?νθρωποι ?θα?μασαν
KJV: But the men marvelled,
INT: and [the] men marveled

Matthew 8:30 Conj
GRK: δ? μακρ?ν ?π'
NAS: Now there was a herd of many
KJV: And there was a good way off
INT: there was moreover far off from

Matthew 8:31 Conj
GRK: ο? δ? δα?μονε? παρεκ?λουν
KJV: So the devils besought
INT: and [the] demons begged

Matthew 8:32 Conj
GRK: ?π?γετε ο? δ? ?ξελθ?ντε? ?π?λθον
KJV: Go. And when they were come out,
INT: Go moreover having gone out they went away

Matthew 8:33 Conj
GRK: Ο? δ? β?σκοντε? ?φυγον
KJV: And they that kept them fled,
INT: Those moreover [who] fed [them] fled

Matthew 9:6 Conj
GRK: ?να δ? ε?δ?τε ?τι
KJV: But that ye may know
INT: that however you might know that

Matthew 9:8 Conj
GRK: ?δ?ντε? δ? ο? ?χλοι
KJV: But when the multitudes saw
INT: having seen moreover the crowds

Matthew 9:12 Conj
GRK: ? δ? ?κο?σα? ε?πεν
KJV: But when Jesus heard
INT: those moreover having heard he said

Matthew 9:13 Conj
GRK: πορευθ?ντε? δ? μ?θετε τ?
KJV: But go ye and learn
INT: having gone moreover learn what

Matthew 9:14 Conj
GRK: πολλ? ο? δ? μαθητα? σο?
KJV: fast oft, but thy disciples
INT: often the however disciples of you

Matthew 9:15 Conj
GRK: νυμφ?ο? ?λε?σονται δ? ?μ?ραι ?ταν
KJV: with them? but the days will come,
INT: bridegroom will come however days when

Matthew 9:16 Conj
GRK: ο?δε?? δ? ?πιβ?λλει ?π?βλημα
INT: no one moreover puts a piece

Matthew 9:17 Conj
GRK: παλαιο?? ε? δ? μ?|γε ??γνυνται
INT: old if moreover lest are burst

Matthew 9:22 Conj
GRK: ? δ? ?ησο?? στραφε??
KJV: But Jesus turned him about,
INT: moreover Jesus having turned

Matthew 9:25 Conj
GRK: ?τε δ? ?ξεβλ?θη ?
KJV: But when the people
INT: when moreover had been put out the

Matthew 9:28 Conj
GRK: ?λθ?ντι δ? ε?? τ?ν
NAS: When He entered the house,
KJV: And when he was come into
INT: having come moreover into the

Matthew 9:31 Conj
GRK: ο? δ? ?ξελθ?ντε? διεφ?μισαν
KJV: But they, when they were departed,
INT: however having gone out they make known

Matthew 9:32 Conj
GRK: Α?τ?ν δ? ?ξερχομ?νων ?δο?
KJV: As they went out,
INT: [as] they moreover were going out behold

Matthew 9:34 Conj
GRK: ο? δ? Φαρισα?οι ?λεγον
KJV: But the Pharisees said,
INT: moreover Pharisees said

Matthew 9:36 Conj
GRK: ?δ?ν δ? το?? ?χλου?
KJV: But when he saw the multitudes,
INT: having seen moreover the crowds

Matthew 9:37 Conj
GRK: πολ?? ο? δ? ?ργ?ται ?λ?γοι
KJV: [is] plenteous, but the labourers
INT: [is] great the however workmen [are] few

Matthew 10:2 Conj
GRK: Τ?ν δ? δ?δεκα ?ποστ?λων
NAS: Now the names of the twelve
KJV: Now the names of the twelve
INT: and [the] twelve apostles

Matthew 10:6 Conj
GRK: πορε?εσθε δ? μ?λλον πρ??
KJV: But go rather
INT: go however rather to

Matthew 10:7 Conj
GRK: πορευ?μενοι δ? κηρ?σσετε λ?γοντε?
KJV: And as ye go, preach,
INT: Going and proclaim saying

Matthew 10:12 Conj
GRK: ε?σερχ?μενοι δ? ε?? τ?ν
KJV: And when ye come into
INT: entering moreover into the

Matthew 10:13 Conj
GRK: α?τ?ν ??ν δ? μ? ?
KJV: upon it: but if it be
INT: it if however not it be

Matthew 10:17 Conj
GRK: προσ?χετε δ? ?π? τ?ν
KJV: But beware of
INT: beware however of

Matthew 10:18 Conj
GRK: ?π? ?γεμ?να? δ? κα? βασιλε??
INT: before governors also and kings

Matthew 10:19 Conj
GRK: ?ταν δ? παραδ?σιν ?μ??
KJV: But when they deliver
INT: when moreover they betray you

Matthew 10:21 Conj
GRK: παραδ?σει δ? ?δελφ?? ?δελφ?ν
KJV: And the brother shall deliver up
INT: will deliver up moreover brother brother

Matthew 10:22 Conj
GRK: μου ? δ? ?πομε?να? ε??
KJV: my name's sake: but he that endureth
INT: of me the [one who] however having endured to [the]

Matthew 10:23 Conj
GRK: ?ταν δ? δι?κωσιν ?μ??
KJV: But when they persecute
INT: whenever moreover they persecute you

Matthew 10:28 Conj
GRK: σ?μα τ?ν δ? ψυχ?ν μ?
KJV: kill the body, but are not
INT: body those however soul not

Matthew 10:28 Conj
GRK: ?ποκτε?ναι φοβε?σθε δ? μ?λλον τ?ν
KJV: to kill the soul: but rather fear
INT: to kill you should fear moreover rather him who

Matthew 10:30 Conj
GRK: ?μ?ν δ? κα? α?
KJV: But the very hairs
INT: of you moreover even the

Matthew 11:2 Conj
GRK: ? δ? ?ω?ννη? ?κο?σα?
NAS: Now when John, while
KJV: Now when John had heard
INT: moreover John having heard

Matthew 11:7 Conj
GRK: Το?των δ? πορευομ?νων ?ρξατο
KJV: And as they departed,
INT: as these moreover were going began

Matthew 11:11 Conj
GRK: βαπτιστο? ? δ? μικρ?τερο? ?ν
NAS: the Baptist! Yet the one
KJV: the Baptist: notwithstanding he that is least
INT: Baptist and [the] least in

Matthew 11:12 Conj
GRK: ?π? δ? τ?ν ?μερ?ν
KJV: And from the days
INT: from moreover the days

Matthew 11:16 Conj
GRK: Τ?νι δ? ?μοι?σω τ?ν
KJV: But whereunto shall I liken
INT: to what moreover will I liken the

Matthew 12:1 Conj
GRK: σπορ?μων ο? δ? μαθητα? α?το?
KJV: through the corn; and his disciples
INT: grainfields and [the] disciples of him

Matthew 12:2 Conj
GRK: ο? δ? Φαρισα?οι ?δ?ντε?
KJV: But when the Pharisees saw
INT: and [the] Pharisees having seen

Matthew 12:3 Conj
GRK: ? δ? ε?πεν α?το??
KJV: But he said unto them,
INT: moreover he said to them

Matthew 12:6 Conj
GRK: λ?γω δ? ?μ?ν ?τι
KJV: But I say unto you,
INT: I say moreover to you that

Matthew 12:7 Conj
GRK: ε? δ? ?γν?κειτε τ?
KJV: But if ye had known
INT: if moreover you had known what

Matthew 12:11 Conj
GRK: ? δ? ε?πεν α?το??
KJV: And he said unto them,
INT: moreover he said to them

Matthew 12:14 Conj
GRK: ?ξελθ?ντε? δ? ο? Φαρισα?οι
KJV: Then the Pharisees went out,
INT: having gone out moreover the Pharisees

Matthew 12:15 Conj
GRK: ? δ? ?ησο?? γνο??
KJV: But when Jesus knew
INT: moreover Jesus having known

Matthew 12:24 Conj
GRK: ο? δ? Φαρισα?οι ?κο?σαντε?
KJV: But when the Pharisees heard
INT: and [the] Pharisees having heard

Matthew 12:25 Conj
GRK: Ε?δ?? δ? τ?? ?νθυμ?σει?
KJV: And Jesus knew
INT: having known moreover the thoughts

Matthew 12:28 Conj
GRK: ε? δ? ?ν πνε?ματι
KJV: But if I
INT: if moreover by [the] Spirit

Matthew 12:31 Conj
GRK: ?νθρ?ποι? ? δ? το? πνε?ματο?
KJV: unto men: but the blasphemy
INT: men and [the] against the Spirit

Matthew 12:36 Conj
GRK: Λ?γω δ? ?μ?ν ?τι
KJV: But I say unto you,
INT: I say moreover to you that

Matthew 12:39 Conj
GRK: ? δ? ?ποκριθε?? ε?πεν
KJV: But he answered and said
INT: moreover having answered he said

Matthew 12:43 Conj
GRK: ?ταν δ? τ? ?κ?θαρτον
NAS: Now when the unclean
INT: when moreover the unclean

Matthew 12:47 Conj
GRK: ε?πεν δ? τι? α?τ?
INT: said Then someone to him

Matthew 12:48 Conj
GRK: λαλ?σαι ? δ? ?ποκριθε?? ε?πεν
KJV: But he answered and said
INT: to speak moreover having answered he said

Matthew 13:5 Conj
GRK: ?λλα δ? ?πεσεν ?π?
KJV: Some fell upon
INT: other moreover fell upon

Matthew 13:6 Conj
GRK: ?λ?ου δ? ?νατε?λαντο? ?καυματ?σθη
KJV: And when the sun was up,
INT: [the] sun moreover having risen they were scorched

Matthew 13:7 Conj
GRK: ?λλα δ? ?πεσεν ?π?
KJV: And some fell
INT: other moreover fell upon

Matthew 13:8 Conj
GRK: ?λλα δ? ?πεσεν ?π?
KJV: But other fell
INT: other moreover fell upon

Matthew 13:8 Conj
GRK: ?κατ?ν ? δ? ?ξ?κοντα ?
KJV: some an hundredfold, some sixtyfold,
INT: a hundredfold some moreover sixty some

Matthew 13:8 Conj
GRK: ?ξ?κοντα ? δ? τρι?κοντα
KJV: some sixtyfold, some thirtyfold.
INT: sixty some moreover thirty

Matthew 13:11 Conj
GRK: ? δ? ?ποκριθε?? ε?πεν
KJV: He answered and said unto them,
INT: moreover having answered said

Matthew 13:11 Conj
GRK: ο?ραν?ν ?κε?νοι? δ? ο? δ?δοται
KJV: of heaven, but to them
INT: heavens to those moreover not it has been given

Matthew 13:12 Conj
GRK: περισσευθ?σεται ?στι? δ? ο?κ ?χει
KJV: he shall have more abundance: but whosoever
INT: he will be in abundance whoever moreover not has

Matthew 13:16 Conj
GRK: ?μ?ν δ? μακ?ριοι ο?
KJV: But blessed [are] your
INT: of you moreover blessed [are] the

Matthew 13:20 Conj
GRK: ? δ? ?π? τ?
KJV: But he that received the seed into
INT: that which moreover upon the

Matthew 13:21 Conj
GRK: ο?κ ?χει δ? ??ζαν ?ν
NAS: yet he has no
KJV: Yet hath he not
INT: no he has moreover root in

Matthew 13:21 Conj
GRK: ?στιν γενομ?νη? δ? θλ?ψεω? ?
KJV: for a while: for when tribulation
INT: is having come however tribulation or

Matthew 13:22 Conj
GRK: ? δ? ε?? τ??
KJV: He also that received seed among
INT: that which moreover among the

Matthew 13:23 Conj
GRK: ? δ? ?π? τ?ν
KJV: But he that received seed into
INT: that which moreover on the

Matthew 13:23 Conj
GRK: ?κατ?ν ? δ? ?ξ?κοντα ?
KJV: some an hundredfold, some sixty,
INT: a hundredfold some moreover sixty some

Matthew 13:23 Conj
GRK: ?ξ?κοντα ? δ? τρι?κοντα
KJV: some sixty, some thirty.
INT: sixty some moreover thirty

Matthew 13:25 Conj
GRK: δ? τ? καθε?δειν
KJV: But while men
INT: in moreover the [time] while slept

Matthew 13:26 Conj
GRK: ?τε δ? ?βλ?στησεν ?
KJV: But when the blade
INT: when moreover sprouted the

Matthew 13:27 Conj
GRK: προσελθ?ντε? δ? ο? δο?λοι
KJV: So the servants of the householder
INT: Having come to [him] moreover the servants

Matthew 13:28 Conj
GRK: ? δ? ?φη α?το??
KJV: hath done this. The servants said
INT: moreover he said to them

Matthew 13:28 Conj
GRK: ?πο?ησεν ο? δ? δο?λοι α?τ?
INT: did and [the] servants to him

Matthew 13:29 Conj
GRK: ? δ? φησιν Ο?
KJV: But he said, Nay;
INT: moreover he said No

Matthew 13:30 Conj
GRK: α?τ? τ?ν δ? σ?τον συναγ?γετε
KJV: burn them: but gather the wheat
INT: them and [the] wheat bring together

Matthew 13:32 Conj
GRK: σπερμ?των ?ταν δ? α?ξηθ? με?ζον
KJV: of all seeds: but when it is grown,
INT: seeds when however it be grown greater

Matthew 13:37 Conj
GRK: ? δ? ?ποκριθε?? ε?πεν
KJV: He answered and said unto them,
INT: moreover having answered he said

Matthew 13:38 Conj
GRK: ? δ? ?γρ?? ?στιν
KJV: is the world; the good seed
INT: and [the] field is

Matthew 13:38 Conj
GRK: κ?σμο? τ? δ? καλ?ν σπ?ρμα
KJV: of the kingdom; but the tares
INT: world and [the] good seed

Matthew 13:38 Conj
GRK: βασιλε?α? τ? δ? ζιζ?νι? ε?σιν
INT: kingdom and [the] weeds are

Matthew 13:39 Conj
GRK: ? δ? ?χθρ?? ?
KJV: is the devil; the harvest is
INT: and [the] enemy the [one]

Matthew 13:39 Conj
GRK: δι?βολο? ? δ? θερισμ?? συντ?λεια
KJV: of the world; and the reapers
INT: devil and [the] harvest [the] completion

Matthew 13:39 Conj
GRK: ?στιν ο? δ? θεριστα? ?γγελο?
INT: is and [the] harvesters angels

Matthew 13:46 Conj
GRK: ε?ρ?ν δ? ?να πολ?τιμον
INT: having found moreover one very precious

Matthew 13:48 Conj
GRK: ?γγη τ? δ? σαπρ? ?ξω
KJV: into vessels, but cast the bad
INT: vessels and [the] bad out

Matthew 13:52 Conj
GRK: ? δ? ε?πεν α?το??
KJV: Then said he unto them,
INT: moreover he said to them

Matthew 13:57 Conj
GRK: α?τ? ? δ? ?ησο?? ε?πεν
KJV: in him. But Jesus said
INT: him But Jesus said

Matthew 14:6 Conj
GRK: γενεσ?οι? δ? γενομ?νοι? το?
KJV: But when Herod's birthday
INT: [the] birthday moreover having been celebrated

Matthew 14:8 Conj
GRK: ? δ? προβιβασθε?σα ?π?
KJV: And she, being before instructed of
INT: and having been urged on by

Matthew 14:13 Conj
GRK: ?κο?σα? δ? ? ?ησο??
NAS: Now when Jesus heard
INT: having heard moreover Jesus

Matthew 14:15 Conj
GRK: ?ψ?α? δ? γενομ?νη? προσ?λθον
KJV: And when it was evening,
INT: evening moreover having come came

Matthew 14:16 Conj
GRK: ? δ? ?ησο?? ε?πεν
KJV: But Jesus said
INT: moreover Jesus said

Matthew 14:17 Conj
GRK: ο? δ? λ?γουσιν α?τ?
KJV: And they say unto him,
INT: moreover they say to him

Matthew 14:18 Conj
GRK: ? δ? ε?πεν Φ?ρετ?
INT: moreover he said Bring

Matthew 14:19 Conj
GRK: ?ρτου? ο? δ? μαθητα? το??
KJV: to [his] disciples, and the disciples
INT: loaves and [the] disciples to the

Matthew 14:21 Conj
GRK: ο? δ? ?σθ?οντε? ?σαν
KJV: And they that had eaten were
INT: those [who] moreover ate were

Matthew 14:23 Conj
GRK: προσε?ξασθαι ?ψ?α? δ? γενομ?νη? μ?νο?
KJV: to pray: and when the evening
INT: to pray Evening moreover having arrived alone

Matthew 14:24 Conj
GRK: Τ? δ? πλο?ον ?δη
KJV: But the ship was
INT: and [the] boat now

Matthew 14:25 Conj
GRK: Τετ?ρτ? δ? φυλακ? τ??
KJV: And in the fourth watch
INT: in fourth moreover watch of the

Matthew 14:26 Conj
GRK: ο? δ? μαθητα? ?δ?ντε?
INT: and [the] disciples having seen

Matthew 14:27 Conj
GRK: ε?θ?? δ? ?λ?λησεν ?
KJV: But straightway Jesus
INT: immediately moreover spoke

Matthew 14:28 Conj
GRK: ?ποκριθε?? δ? ? Π?τρο?
KJV: And Peter answered
INT: having answered moreover Peter

Matthew 14:29 Conj
GRK: ? δ? ε?πεν ?λθ?
KJV: And he said, Come.
INT: and he said Come

Matthew 14:30 Conj
GRK: βλ?πων δ? τ?ν ?νεμον
KJV: But when he saw the wind
INT: seeing moreover the wind

Matthew 14:31 Conj
GRK: ε?θ?ω? δ? ? ?ησο??
KJV: And immediately Jesus
INT: immediately moreover Jesus

Matthew 14:33 Conj
GRK: ο? δ? ?ν τ?
KJV: Then they that were in the ship
INT: those moreover in the

Matthew 15:3 Conj
GRK: ? δ? ?ποκριθε?? ε?πεν
KJV: But he answered and said
INT: moreover having answered he said

Matthew 15:5 Conj
GRK: ?με?? δ? λ?γετε ??
KJV: But ye say,
INT: you moreover say whoever

Matthew 15:8 Conj
GRK: τιμ? ? δ? καρδ?α α?τ?ν
KJV: me with [their] lips; but their heart
INT: it honors with the moreover heart of them

Matthew 15:9 Conj
GRK: μ?την δ? σ?βοντα? με
KJV: But in vain they do worship
INT: in vain moreover they worship me

Matthew 15:13 Conj
GRK: ? δ? ?ποκριθε?? ε?πεν
KJV: But he answered and said,
INT: moreover having answered he said

Matthew 15:14 Conj
GRK: τυφλ?ν τυφλ?? δ? τυφλ?ν ??ν
KJV: leaders of the blind. And if the blind
INT: blind Blind moreover blind if

Matthew 15:15 Conj
GRK: ?ποκριθε?? δ? ? Π?τρο?
KJV: Then answered Peter
INT: having answered moreover Peter

Matthew 15:16 Conj
GRK: ? δ? ε?πεν ?κμ?ν
KJV: And Jesus said,
INT: moreover he said Still

Matthew 15:18 Conj
GRK: τ? δ? ?κπορευ?μενα ?κ
KJV: But those things which proceed
INT: the things [that] moreover go forth out of

Matthew 15:20 Conj
GRK: ?νθρωπον τ? δ? ?ν?πτοι? χερσ?ν
KJV: defile a man: but to eat with unwashen
INT: man moreover with unwashed hands

Matthew 15:23 Conj
GRK: ? δ? ο?κ ?πεκρ?θη
KJV: But he answered her
INT: moreover not he answered

Matthew 15:24 Conj
GRK: ? δ? ?ποκριθε?? ε?πεν
KJV: But he answered and said,
INT: moreover having answered he said

Matthew 15:25 Conj
GRK: ? δ? ?λθο?σα προσεκ?νει
KJV: Then came she and worshipped
INT: moreover having come she worshipped

Matthew 15:26 Conj
GRK: ? δ? ?ποκριθε?? ε?πεν
KJV: But he answered and said,
INT: moreover having answered he said

Matthew 15:27 Conj
GRK: ? δ? ε?πεν Να?
KJV: And she said, Truth,
INT: moreover she said Yes

Matthew 15:32 Conj
GRK: ? δ? ?ησο?? προσκαλεσ?μενο?
KJV: Then Jesus called
INT: moreover Jesus having called to [him]

Matthew 15:34 Conj
GRK: ?χετε ο? δ? ε?παν ?πτ?
KJV: loaves have ye? And they said, Seven,
INT: have you moreover they said Seven

Matthew 15:36 Conj
GRK: μαθητα?? ο? δ? μαθητα? το??
KJV: disciples, and the disciples
INT: disciples and [the] disciples to the

Matthew 15:38 Conj
GRK: ο? δ? ?σθ?οντε? ?σαν
KJV: And they that did eat were
INT: those who moreover ate were

Matthew 16:2 Conj
GRK: ? δ? ?ποκριθε?? ε?πεν
INT: moreover having answered he said

Matthew 16:3 Conj
GRK: διακρ?νειν τ? δ? σημε?α τ?ν
KJV: the face of the sky; but can ye not
INT: to discern moreover [the] signs of the

Matthew 16:6 Conj
GRK: ? δ? ?ησο?? ε?πεν
KJV: Then Jesus said
INT: moreover Jesus said

Matthew 16:7 Conj
GRK: ο? δ? διελογ?ζοντο ?ν
KJV: And they reasoned among
INT: moreover they reasoned among

Matthew 16:8 Conj
GRK: γνο?? δ? ? ?ησο??
KJV: [Which] when Jesus perceived,
INT: having known [this] moreover Jesus

Matthew 16:11 Conj
GRK: ?μ?ν προσ?χετε δ? ?π? τ??
INT: to you to beware also of the

Matthew 16:13 Conj
GRK: ?λθ?ν δ? ? ?ησο??
NAS: Now when Jesus came
KJV: When Jesus came
INT: having come moreover Jesus

Matthew 16:14 Conj
GRK: ο? δ? ε?παν Ο?
KJV: And they said,
INT: some moreover said some

Matthew 16:14 Conj
GRK: βαπτιστ?ν ?λλοι δ? ?λ?αν ?τεροι
KJV: John the Baptist: some, Elias;
INT: Baptist others moreover Elijah others

Matthew 16:14 Conj
GRK: ?λ?αν ?τεροι δ? ?ερεμ?αν ?
KJV: some, Elias; and others, Jeremias,
INT: Elijah others moreover Jeremiah or

Matthew 16:15 Conj
GRK: α?το?? ?με?? δ? τ?να με
KJV: He saith unto them, But whom say
INT: to them you moreover whom me

Matthew 16:16 Conj
GRK: ?ποκριθε?? δ? Σ?μων Π?τρο?
KJV: And Simon Peter
INT: having answered moreover Simon Peter

Matthew 16:17 Conj
GRK: ?ποκριθε?? δ? ? ?ησο??
INT: having answered moreover Jesus

Matthew 16:18 Conj
GRK: κ?γ? δ? σοι λ?γω
KJV: And I say also
INT: I also moreover to you say

Matthew 16:23 Conj
GRK: ? δ? στραφε?? ε?πεν
KJV: But he turned, and said
INT: moreover having turned he said

Matthew 16:26 Conj
GRK: κερδ?σ? τ?ν δ? ψυχ?ν α?το?
KJV: the whole world, and lose his own
INT: he gain and [the] soul of him

Matthew 17:2 Conj
GRK: ?λιο? τ? δ? ?μ?τια α?το?
KJV: as the sun, and his raiment
INT: sun and [the] clothes of him

Matthew 17:4 Conj
GRK: ?ποκριθε?? δ? ? Π?τρο?
KJV: Then answered Peter,
INT: having answered moreover Peter

Matthew 17:8 Conj
GRK: ?π?ραντε? δ? το?? ?φθαλμο??
KJV: And when they had lifted up their
INT: Having lifted up and the eyes

Matthew 17:11 Conj
GRK: ? δ? ?ποκριθε?? ε?πεν
KJV: And Jesus answered
INT: And having answered he said

Matthew 17:12 Conj
GRK: λ?γω δ? ?μ?ν ?τι
KJV: But I say unto you,
INT: I say however to you that

Matthew 17:17 Conj
GRK: ?ποκριθε?? δ? ? ?ησο??
KJV: Then Jesus answered
INT: having answered moreover Jesus

Matthew 17:20 Conj
GRK: ? δ? λ?γει α?το??
KJV: And Jesus said
INT: moreover he said to them

Matthew 17:21 Conj
GRK: το?το δ? τ? γ?νο?
KJV: Howbeit this kind
INT: this however kind

Matthew 17:22 Conj
GRK: Συστρεφομ?νων δ? α?τ?ν ?ν
KJV: And while they abode
INT: while were abiding moreover they in

Matthew 17:24 Conj
GRK: ?λθ?ντων δ? α?τ?ν ε??
KJV: And when they were come
INT: having come moreover they to

Matthew 17:26 Conj
GRK: ε?π?ντο? δ? ?π? τ?ν
INT: having said moreover From the

Matthew 17:27 Conj
GRK: ?να δ? μ? σκανδαλ?σωμεν
NAS: However, so that we do not offend
KJV: Notwithstanding, lest we should offend
INT: that moreover not we might offend

Matthew 18:8 Conj
GRK: Ε? δ? ? χε?ρ
KJV: Wherefore if thy
INT: if moreover the hand

Matthew 18:15 Conj
GRK: ??ν δ? ?μαρτ?σ? ε??
KJV: Moreover if thy
INT: if moreover sins against

Matthew 18:16 Conj
GRK: ??ν δ? μ? ?κο?σ?
KJV: But if he will
INT: if however not he will hear

Matthew 18:17 Conj
GRK: ??ν δ? παρακο?σ? α?τ?ν
KJV: And if he shall neglect to hear
INT: if moreover he fail to listen to them

Matthew 18:17 Conj
GRK: ?κκλησ?? ??ν δ? κα? τ??
KJV: [it] unto the church: but if
INT: church if moreover also the

Matthew 18:24 Conj
GRK: ?ρξαμ?νου δ? α?το? συνα?ρειν
KJV: And when he had begun
INT: having begun moreover he to settle

Matthew 18:25 Conj
GRK: μ? ?χοντο? δ? α?το? ?ποδο?ναι
KJV: But forasmuch as he had
INT: not having moreover he [means] to pay

Matthew 18:27 Conj
GRK: σπλαγχνισθε?? δ? ? κ?ριο?
KJV: Then the lord of that
INT: having been moved with compassion moreover the master

Matthew 18:28 Conj
GRK: ?ξελθ?ν δ? ? δο?λο?
KJV: But the same servant
INT: having gone out moreover the servant

Matthew 18:30 Conj
GRK: ? δ? ο?κ ?θελεν
KJV: And he would not:
INT: moreover not he would

Matthew 19:4 Conj
GRK: ? δ? ?ποκριθε?? ε?πεν
KJV: And he answered and said
INT: which moreover having answered he said

Matthew 19:8 Conj
GRK: ?π' ?ρχ?? δ? ο? γ?γονεν
KJV: your wives: but from the beginning
INT: from [the] beginning however not was [it]

Matthew 19:9 Conj
GRK: λ?γω δ? ?μ?ν ?τι
KJV: And I say unto you,
INT: I say moreover to you that

Matthew 19:11 Conj
GRK: ? δ? ε?πεν α?το??
KJV: But he said unto them,
INT: moreover he said to them

Matthew 19:13 Conj
GRK: προσε?ξηται ο? δ? μαθητα? ?πετ?μησαν
KJV: and pray: and the disciples rebuked
INT: might pray moreover [the] disciples rebuked

Matthew 19:14 Conj
GRK: ? δ? ?ησο?? ε?πεν
KJV: But Jesus said,
INT: moreover Jesus said

Matthew 19:17 Conj
GRK: ? δ? ε?πεν α?τ?
KJV: And he said unto him,
INT: moreover [he] said to him

Matthew 19:17 Conj
GRK: ?γαθ?? ε? δ? θ?λει? ε??
KJV: one, [that is], God: but if thou wilt
INT: good if moreover you desire into

Matthew 19:18 Conj
GRK: Πο?α? ? δ? ?ησο?? ε?πεν
KJV: unto him, Which? Jesus said,
INT: Which moreover Jesus said

Matthew 19:22 Conj
GRK: ?κο?σα? δ? ? νεαν?σκο?
KJV: But when the young man heard
INT: having heard moreover the young man

Matthew 19:23 Conj
GRK: ? δ? ?ησο?? ε?πεν
KJV: Then said Jesus
INT: moreover Jesus said

Matthew 19:24 Conj
GRK: π?λιν δ? λ?γω ?μ?ν
KJV: And again I say
INT: again moreover I say to you

Matthew 19:25 Conj
GRK: ?κο?σαντε? δ? ο? μαθητα?
KJV: When his disciples
INT: having heard this moreover the disciples

Matthew 19:26 Conj
GRK: ?μβλ?ψα? δ? ? ?ησο??
KJV: But Jesus beheld
INT: having looked on [them] moreover Jesus

Matthew 19:26 Conj
GRK: ?στιν παρ? δ? θε? π?ντα
KJV: is impossible; but with God
INT: is with however God all things [are]

Matthew 19:28 Conj
GRK: ? δ? ?ησο?? ε?πεν
KJV: And Jesus said
INT: moreover Jesus said

Matthew 19:30 Conj
GRK: Πολλο? δ? ?σονται πρ?τοι
KJV: But many [that are] first
INT: many moreover will be first

Matthew 20:2 Conj
GRK: συμφων?σα? δ? μετ? τ?ν
KJV: And when he had agreed with
INT: having agreed moreover with the

Interlinear Greek ? Interlinear Hebrew ? Strong's Numbers ? Englishman's Greek Concordance ? Englishman's Hebrew Concordance ? Parallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page

电竞下注